Zpět do galerie
Hotel

Vstupní dveře

Uvítací místnost

přízemí

přízemí

přízemí

přízemí

první patro

první patro

první patro

první patro

první patro

výtah v prvním patře

bezbariérový přístup

původní krovy

starobylé kamna

chodba