Karvinský deník

Nejpilnější žáci karvinských základních škol letos oslavili svátek dětí na statku v Olšinách.

Do Dvora Olšiny v Karviné- Starém Městě pozval primátor školáky- premianty v předvečer Dne dětí. Po osobním přivítání majiteli statku se školáků ujaly členky zdejšího jezdeckého klubu, které je provedly po koňských stájích. Přitom jim povyprávěly a názorně předvedly , jak se postarat o koně. Video : http://www.polar.cz/archiv/video/karvinsky-expres-02-06-2012-16-11

Sportovní reprezentanti, hudební talenty, nadaní recitátoři i nadějní novináři zasedli ke stolu v pravé poledne a společně s primátorem a dalšími představiteli města stylově poobědvali. Mezitím s nimi debatovali o problematice poddolování Starého Města, o privatizaci bytů, ale také o tom, jak stráví letošní prázdniny.l