Svatba Kusinovi

Se svatební hostinou i ubytováním jsme byli velmi spokojeni.
Také bychom chtěli moc poděkovat servírkám, které se o nás výborně staraly po
celou dobu.
Děkujeme

Kusínovi