Back to gallery
Dvůr Olšiny

hlavní budova

hlavní budova

hlavní budova

parkoviště

pohled na parkoviště

dřevěná příjezdová cesta

restaurace, hotel, jízdárna

hotelový vstup

okna hotelu

masivní dřevěná vrata s erbem Dvoru Olšiny

masivní dřevěná vrata s erbem Dvoru Olšiny

masivní dřevěné dveře s erbem Dvoru Olšiny

restaurace, hotel, jízdárna

stodola

terasa

terasa

pohled z terasy

koňská výstroj

erb Dvora Olšiny- rok 1767

dřevěno-kamenná dekorace

rok 1832